Jaké typy staveb zjišťujeme?

Když si z možných „účelů budov“ vyberete jeden konkrétní, získáte automaticky informace o všech projektech nebo stavbách, kde se daný účel vyskytuje. Například výběrem účelu Administrativa získáte informace nejen o administrativních budovách, ale i dalších objektech, kde budou administrativní prostory (např. multifunkční nebo průmyslový objekt s administrativní přístavbou, apod.)

1Administrativa Kanceláře a sídla firem; IT a správní budovy; Kongresová centra; Banky, pošty, úřady, soudy; Radnice, městské a obecní úřady; Kontrolní a řídící objekty
2Vzdělání a výzkum Kanceláře a sídla firem; IT a správní budovy; Kongresová centra; Banky, pošty, úřady, soudy; Radnice, městské a obecní úřady; Kontrolní a řídící objekty
3Bydlení Bytové domy, byty ; Byty pro seniory; Sociální byty; Rekreační objekty; Komplexy bytových domů; Komplexy RD
4Sociální zařízení Ústavy sociální péče; Dětské domovy; Pečovatelské domy; Věznice
5Rodinná výstavba Stavby nových RD; Rekonstrukce RD; Přístavby RD; Příslušenství RD; Rekreační objekty (chaty a chalupy)
6Kultura Výstavní a koncertní budovy; Ateliéry, studia; Divadla a kina, kulturní domy; Budovy a Studia TV a rozhlasu; Knihovny, archivy; Muzea, galerie; Sociální centra, poradny, volnočasové aktivity
7Památky, církev a obřadnictví Historické a památkově chráněné budovy; Hrady, zámky, zříceniny; Kostely, kláštěry, kaple, fary; Obřadní síně, krematoria, hřbitovy, kolumbária; Památníky, sochy, výtvarné prvky
8Státní instituce Záchranná střediska; Budovy Policie ČR; Stanice hasičského ZS; Vojenská zařízení
9Zdravotnictví Nemocnice, polikliniky; Ústavy, lékařské a zdravotní domy; Psychiatrické léčebny a jiné léčebny; Rehabilitační a masážní centra; Ozdravná zařízení, lázně a sanatoria; Veterinární stanice, kliniky
10Restaurace a ubytovací službyHotely, penziony a motely; Ubytovny, horské chaty; Restaurace; Jídelny, kuchyně; Kluby, bary, cukrárny; Kasárny, koleje, internáty
11Potravinářství Pivovary, sodovkárny, moštárny; Mlékárny; Pekárny; Mlýny, cukrovary; Jatka a zpracování masa; Mrazírny, konzervárny, chladící systémy; Ostatní výroba potravin
12Obchod Obchodní, nákupní centra; Prodejny, obchody, maloobchod; Velkoobchod
13Sport Sportovní a víceúčelové arény; Ski centra, lanová centra; Tělocvičny; Bazény, koupaliště, loděnice; Fitness a relaxační centra; Jízdárny, ploché dráhy a ostatní; Sportovní areály, kempy; Hřiště
14Těžký průmysl Strojírenství, kovovýroba; Železárny, slévárny, hutnictví; Těžba surovin; Cihelny, prefabrikáty a podobné; Elektrárny a teplárny, spalovny, bioplyn. stanice; Chemie; Zbrojnictví; Ostaní těžký průmysl
15Lehký průmysl Výroba oděvů; Zpracování dřeva, nábytek; Zpracování skla, keramika; Textil; Zpracování plastů; Domácí spotřebiče, Elektrospotřebiče, bílé elektro; Papírny, balírny; Tiskárny; Skládky, sběrné dvory; Auto, moto, výroba dílů; Ostatní lehký průmysl
16Skladování / logistika Skladovací plochy, stavby a haly; Logistické haly
17Auto - moto Autosalony; Autodílny, autoklempíři a ostatní; Pneuservisy; Auto elektro, alarm, rádio, repase, tuning; Náhradní díly
18Veřejné objekty Letištní haly a terminály; Podzemní a nadzemní garáže ; Parkoviště; ČSPHM; Autobusové zastávky, čekárny; Provozní nádražní stavby; Služby a ostatní
19Zemědělství Živočišná výroba; Rostlinná výroba; Útulky pro zvířata; ZOO a botanické zahrady; Sila, sklady krmiva; Kompostárny; Ostatní zemědělské objekty
20Vodní stavby Splavné vodní kanály; Přístavy, přístaviště, plavební komory, zdymadla; Vtokové a výtokové objekty; Vodní elektrárny; Přehrady, hráze, regulace řek; Chovné rybníky; Nádrže, vodojemy; ČOV a kanalizace
21Inženýrské stavby Vodovody a kanalizace; Plyn; Elektro; Rozvodná zařízení, trafostanice a vedení vysokého napětí; Telekomunikace/ Vysílače; Ostatní inženýrské stavby, veřejné osvětlení
22Veřejná prostranství Revitalizace veřejných ploch; Mobiliáře; Parky, lesoparky, dětská hřiště; Dětská dopravní hřiště; Rozhledny, vyhlídky; Zpevněné zdi, břehy, opěrné zdi; Plocha pro umístění kontejnerů
23InfrastrukturaSilnice, dálnice; Silniční mosty a tunely; Chodníky, cyklostezky; Lávky pro chodce, podchody, nadchody; Protihlukové stěny, valy; Turistické lanovky; Železnice; Železniční mosty a tunely; Metro; Trolejbusové a tramvajové tratě
24Ekologické stavby Ekologické a enviromentální stavby, Rekultivace území, Ostatní ekologické stavby
 • Chci bezplatnou ukázku

   Pro objednání bezplatné ukázky dat vyplňte prosím následující formulář.


   Naše operátorka vás bude kontaktovat a nastaví vám službu podle vašeho oboru podnikání a vašich konkrétních potřeb. Upřesní s vámi region zakázek, fázi výstavby, typ stavby a další parametry. Cílem je maximální přínos a spokojenost se získanými daty.

   Společnost:
   Jméno a příjmení:

   Telefon:

   Email:

   Poznámka: