Využití aplikace RSP

Vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem a velkému množství dat můžeme aplikaci nastavit napříč jednotlivými fázemi stavební zakázky, s ohledem na region a služby nebo produkty, které nabízíte. Výsledkem mohou být například tato speciální nastavení aplikace.

Region

Informace o stavebních záměrech, projektech a stavbách budov. Získáte přehled a zakázky ze tří Vámi vybraných okresů – kontakty na stavby rodinných domů, komerčních i komunálních staveb.

Poznámka: Pro oblasti Prahy platí výjimka, kdy se předplatné vztahuje pouze na výběr jednoho okresu (Hl. město Praha nebo Praha – východ nebo Praha – západ).

Informace využijí zejména regionální společnosti, působící převážně ve svém okolí, dodavatelé stavebních materiálů a produktů, stavební firmy, projektanti, inženýring apod.

Regionální záměry

Aplikace RSP může být nastavena také na „Regionální záměry“. Toto nastavení představuje speciální servis určený projekčním firmám a architektům, kteří se zaměřují spíše na lokální než celorepublikové zakázky. Získáte s ní přístup k širokému spektru potenciálních zakázek od soukromých či komunálních investorů, ale také přehled o chystaných stavbách rodinných domů individuálními stavebníky.

JEDNÁ SE O NASTAVENÍ VYVINUTÉ NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

 • Jednotlivé akce sledujeme od samého začátku. Tedy ještě v době před výběrem dodavatele projektové dokumentace. Což bývá nejčastěji zhruba dva roky před investorem plánovaným zahájením stavby, ovšem v případě individuálně stavěných rodinných domů bývá tato doba podstatně kratší.
 • Informace zahrnují údaje o stavebních záměrech soukromých i komunálních investorů, ale také připravovaných stavbách rodinných domů prováděných individuálními stavebníky, kteří si ještě nevybrali projektanta nebo projekt a Vaše nabídky očekávají.
 • Službou tak získáte komplexní přehled o potenciálních zakázkách, které plně vykryjí spektrum Vaší profesní specializace.
 • Zajistíte si přísun informací z Vámi preferovaného kraje či krajů. Získáte tak pouze údaje, které Vás skutečně zajímají.

Informace využijí především projekční firmy, architekti, inženýring podnikající lokálně.

Rodinné domy

Pokud si vyberete nastavení Rodinné domy získáte informace o individuálních stavebnících rodinných domů, v období přípravy nebo realizace stavby.

 • Obdržíte informace týkající se staveb či zásadních rekonstrukcí rodinných domků se soukromým investorem (fyzická osoba).
 • Získáte pravidelný přehled o službách, práci a materiálu, které budou jednotliví stavebníci potřebovat. Budete tak okamžitě vědět, které zakázky vyhovují nejlépe spektru Vámi poskytovaných služeb, a můžete jako jedni z prvních učinit konkrétní nabídku.
 • Poskytnutí veškerých informací, které Vám naše služba přinese, provádíme se souhlasem příslušných stavebníků rodinných domů.
 • Nové informace obdržíte každý týden ve třech přehledných formátech PDF, DOC, XLS.

Přednosti

Informační komfort: stavba a rekonstrukce rodinných domů je oblast, v níž se uplatňují spíše jednorázoví než opakovaní investoři. Vzhledem k nahodilému rázu zakázek je proto obtížné získat široký přehled o aktuálních obchodních příležitostech, které v této oblasti vznikají. Právě ten si s naší službou zajistíte!

Pružnost zakázky: stavebníci rodinných domů zpravidla nemají přesnou představu o konkrétním řešení. Otevírá se prostor k uplatnění Vašich zkušeností. Získáváte možnost ovlivnit investora vhodnou nabídkou.

Optimalizace služby: zajímají Vás informace o zakázkách z konkrétních krajů? Jde Vám jen o nové stavby, nebo naopak pouze o rekonstrukce? Zajímáte se jen o určité typy zakázek (stavby rodinných domů na klíč, dodavatelsky, svépomocí)? Naši službu si můžete nastavit tak, abyste dostávali jen informace, které skutečně potřebujete.

Komplexní přehled: shromažďujeme informace ze všech fází stavební realizace: od investičního záměru přes projekt, stavební přípravy, zemní a základové práce, hrubou stavbu, zastřešování, osazování oken a dveří, až po zařizování stavby. Díky tomu získáte informace pro Vás v nejlepším období.

Určeno pro skupiny: projektanti, dodavatelé staveb na klíč, stavebních produktů, vybavení, řemesel a prací…

Zakázky pro dodavatele výtahů

Tato konfigurace představuje speciální servis sestavený na míru dodavatelům výtahů, plošin, eskalátorů apod. Získáte přístup k širokému spektru potenciálních zakázek od soukromých či komunálních investorů v období před výběrem těchto subdodávek. Budete tak mít dostatečný časový prostor pro komunikaci s investorem, projektantem nebo generálním dodavatelem.

Specifikace druhu výtahu:

 • osobní
 • průmyslový
 • nákladní
 • eskaláror

 

Zakázky pro dodavatele oken

Tato konfigurace představuje speciální servis sestavený na míru dodavatelům oken, dveří i zimních zahrad. Získáte přístup k širokému spektru budoucích zakázek od soukromých či komunálních investorů v období před výběrem těchto subdodávek. Budete tak mít dostatečný časový prostor pro komunikaci s investorem, projektantem nebo generálním dodavatelem.

Specifikace typu vytápění:

 • plast
 • dřevo
 • hliník
 • renovace
 • nerozhodnuto
 • jiný

Zakázky pro dodavatele fasád

Jde o nastavení připravené speciálně na míru dodavatelům fasád. Získáte přístup k širokému spektru potenciálních zakázek od soukromých či komunálních investorů v období před výběrem těchto subdodávek. Budete tak mít dostatečný časový prostor pro komunikaci s investorem, projektantem nebo generálním dodavatelem.

Specifikace typu konstrukcí:

 • kontaktní
 • odvětrávaná
 • sendvičová
 • nerozhodnuto

Zakázky pro dodavatele konstrukcí

V tomto nastavení najdete speciální servis sestavený na míru dodavatelům, kteří jsou specializovaní na dodávky různých druhů konstrukcí. Získáte přístup k širokému spektru potenciálních zakázek od soukromých či komunálních investorů v období před výběrem těchto subdodávek. Budete tak mít dostatečný časový prostor pro komunikaci s investorem, projektantem nebo generálním dodavatelem.

 • ocelové
 • železobetonon
 • zděné
 • dřevěné
 • kompozitní
 • buňky
 • jiné

Zakázky pro dodavatele vytápění

Jde o nastavení speciálně sestavené na míru firmám specializovaným na dodávky vytápění. Získáte přístup k širokému spektru potenciálních zakázek od soukromých či komunálních investorů. Budete tak mít prostor pro komunikaci s investorem, projektantem nebo generálním dodavatelem.

Specifikace typu vytápění:

 • plynové
 • elektrické
 • dřevo
 • solární
 • tepelné čerpadlo
 • sálavé
 • rekuperace
 • dálkové-centrální
 • jiné
 • nerozhodnuto